جزئیات پروژه

فعال کردن ارسال اطلاعات به یک صفحه دیگر

  • مدت زمان پروژه1 روزه
  • سطح پروژهسطح دانشجویی

جزئیات پروژه

فغال کردن ارسال اطلاعات به یک صفحه دیگر

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است